Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej

34-223 Zawoja Wilczna

Zawoja Wilczna 1570

Tel: (33) 877-60-44

zszw.1570@interia.pl

O projekcie Erasmus +

     Nasza Szkoła Podstawowa rozpoczęła realizację  międzynarodowego projektu współpracy szkół w ramach Europejskiego Programu Erasmus+ . Projekt nosi tytuł Be In My Shoe-Cooperative Projectwork forDeveloping Cultural Competencies - Wejdź w moje buty: współpraca projektowa w celu rozwoju kompetencji kulturalnych.

Naszymi partnerami są trzy szkoły podstawowe:

  • Felsötárkányi Általános Iskola és Alapfokú Müvészeti Iskola z Felsőtárkány  na WĘGRZECH
  • I.C.Elvira Castelfranchi z z Finale Emilia MO we WŁOSZECH 
  •  CEIP INFANTA LEONOR z Mazzarron w HISZPANII

Głównym priorytetem projektu jest rozwijanie kreatywności uczniów, poznawanie kultury krajów partnerskich oraz rozwijanie edukacji międzykulturowej, międzyregionalnej, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Głównym celem jest internacjonalizacja szkoły, pokazanie uczniom różnorodności w ramach Unii Europejskiej, oraz tego, jak ważny jest wkład kulturalny każdego kraju do wspólnej Europy. Projekt nauczy uczniów współpracy w międzynarodowym gronie oraz pozwoli nawiązać kontakty, które będą procentować w przyszłości. Uczniowie rozwiną kompetencje interkulturowe oraz umiejętności językowe, a także umiejętność korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Współpraca projektowa polega na realizacji szeregu działań w szkołach macierzystych oraz na międzynarodowych wymianach uczniów ze szkołami partnerskimi i wspólnych działaniach w środowisku międzynarodowym.

NA GÓRĘ